Hoivaonnen nelivuotinen taival

Melko tarkalleen neljä vuotta sitten ensimmäiset asiakkaat astuivat sisään Hoivaonnen päivätoimintaan Viikkiin. Täältä alkoi koko Hoivaonnen tarina. Paljon on tämän jälkeen tapahtunut ja toiminta on kasvanut laajasti niin palveluiden kuin työntekijämäärien osalta.

Hoivaonnen päivätoiminta on laajentunut kolmeen yksikköön. Viikin lisäksi päivätoimintaa on Rastilassa ja Pitäjänmäellä sekä suomen että ruotsin kielellä. Päivätoiminnan sisältöä, toimintatapoja ja vaikuttavuutta on jatkuvasti kehitetty yhdessä ohjaajien ja asiakkaiden kanssa. Kotihoidon ja muun kotiavun lisäksi Hoivaonni tarjoaa myös omaishoidon lomitusta vammaisille ja vanhuksille. Mielenterveyspuolella kasvu on myös ollut suurta. Nykyisellään Hoivaonnen palveluihin kuuluu tuettu asuminen Variston ja Myyrmäen yksiköissä, minkä lisäksi tarjoamme kotiin vietävää tukea ja kuntoutusta. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa, joka edistää asiakkaan omaa elämänhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi opastamme kodinhoidossa, taloudellisissa asioissa ja viranomaiskontakteissa sekä tuemme sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Perhepalvelujen osalta Hoivaonni tarjoaa lastenhoidon lisäksi tehostettua perhetyötä sekä lasten valvottuja tapaamisia Hoivaonnen yksiköissä.

Meillä työskentelee mahtava sote-alan moniammatillinen tiimi, joka yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tekee tästä mahdollista. Haluamme lämpimästi kiittää teitä kaikkia! Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyä ja talvea 🙂